Onverwacht Levenskracht – HC september 2023

Onverwacht Levenskracht – HC september 2023

Weer ZELF invloed ervaren, (toe)vertrouwen in de verbinding met de ander. Een casus in wat haptotherapie heeft betekend voor een cliënt met een ernstige meervoudige beperking, zelf-verwondend gedrag en zijn betrokken zorgsysteem en familie. De casus illustreert een bredere inzet van de haptotherapie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie en begeleiders. Een artikel in HC van Lucy Schoorlemmer, Sasja Geurtse en Els de Weerd.

Het water en ik

Het water en ik

Het warme water voelt voor mij als een ‘onesie’. Elke vierkante centimeter van mijn lijf wordt geraakt. Deze veilige omhulling geeft mij ruimte om te voelen; mijn gemoedsbeweging van binnen naar buiten en vice versa. Het water spiegelt, volkomen neutraal,