Marjan van der Vaart Smit

Marjan van der Vaart SmitMarjan van der Vaart Smit (1964) is werkzaam als haptotherapeut en haptonomisch zwangerschapsbegeleider in haar eigen praktijk sinds 2001.
Naast het werken in de praktijk, op het droge én in het water, geeft Marjan sinds 11 jaar wekelijks Biodanza les. De Biodanza ervaart en geeft zij als ‘haptonomie in beweging’.

Marjan startte haar werkende leven als maatschappelijk werkster in de jeugdhulpverlening. Als toeziend voogd had ze voortdurend het gevoel ‘te laat’ te zijn en slechts bezig te zijn ‘met pleisters te plakken’. De opleiding tot haptotherapeut gaf haar iets in handen waarmee ze daadwerkelijk verschil meende te kunnen maken. Daarna volgde zij de tweejarige opleiding tot haptonomisch zwangerschapsbegeleider en de specialisatie haptonomische relatietherapie. Bij het STHwater ontdekte ze o.a. ook dat, wat we meemaken in de baarmoeder en hoe we onze geboorte hebben beleefd, voelbaar te maken is in het water. Hiermee voelde haar ‘gereedschap’ compleet….

De haptotherapie opleiding volgde zij aan het ITH, de Haptonomische zwangerschapsbegeleiding en relatietherapie aan de academie voor Haptonomie. Tevens sloot zij zich aan bij het studienetwerk dat gedurende zo’n 10 jaar nascholingen volgde bij Frans Veldman en Anne Marie Veldman – van Polen in Frankrijk. De inzichten en ervaringen die zij bij hen opdeed hebben haar liefde voor de haptonomie handen en voeten gegeven. En daarmee is de basis onder haar werken als haptotherapeut gelegd.

Na een aantal persoonlijke sessies in het water te hebben ontvangen bij Truus Scharstuhl volgde zij de 6 modules aan het STHwater. De fenomenologie van de affectiviteit en de gevoelsontwikkeling hierin, worden hier ervaringsgericht gedoceerd. De theorie geeft duiding en taal aan onze ervaringen. Dat is Marjan op het lijf geschreven, zij leert door te ervaren… Bij het STHwater kwam ze thuis.
Sinds het najaar 2022 is ze, na een tweejarige stageperiode, als docent verbonden aan het STHwater.