Inhoudsopgave


Haptotherapie in water

 “Van alle opleidingen die ik heb genoten, is dit de mooiste. Ik kan het iedere haptotherapeut aanraden (liever nog: ieder mens). Haptonomie pur sang.” 
Marjan van der Vaart Smit

 “In het warme water kan ik meer contact maken met de affectieve verbinding met mijzelf en van daaruit ook de wederkerigheid met de ander. Het water helpt heel duidelijk omdat het mij een veilige omhulling geeft om gevoelens te ervaren die heel kwetsbaar zijn. Die ervaring heeft me diep geraakt, ik besef dat dat hetgeen is waar ik altijd zo naar verlangt heb, maar op het droge niet zo diepgaand en duidelijk kon ervaren.”
Tonny van Banning

Het STH-Water is een postacademische opleiding voor haptotherapeuten en therapeuten die op haptonomische basis werken. Wij verzorgen cursussen en workshops Haptotherapie in Water. De cursussen zijn geaccrediteerd door de Vereniging van Haptotherapeuten VVH. 

Wat heeft haptotherapie in water jou te bieden?

Als therapeut:

Haptotherapie in Water
‘Omhulling’ met ruggesteun

Als collega haptotherapeut kun je bij ons ervaring opdoen in hoe het zintuiglijk voelen in water je in contact kan brengen met gevoelens die normaal op het droge minder goed bereikbaar zijn en die wellicht wel je eigenheid, je manier van beleven en handelen, beïnvloeden. 

De modules zijn bedoeld voor het verruimen van de eigen gevoelsbeleving, waarbij de ervaring leert dat je waarneming aan de bank verfijnt en je vermogen tot door- en invoelen vergroot. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om Haptotherapie in water als specialisme toe te gaan passen.  Hiervoor zijn we een netwerkgroep gestart, van collega’s die Haptotherapie in water willen toepassen.

 

Netwerkgroep

Om haptotherapeutisch in water te kunnen werken heb je na vier modules de mogelijkheid om je aan te sluiten bij de netwerkgroep. Het STHwater kiest hierin voor een dynamisch en interactief proces. Via stages en gezamenlijke bijeenkomsten van de netwerkgroep werk je aan het vergroten van je therapeutische vaardigheid.

Data: 23-03-2024, 05-10-2024 en 12-04-2025

Klik hier voor de haptotherapeuten die aangesloten zijn bij deze netwerkgroep.

Als cliënt:

Haptotherapie in Water
Affectiviteit

Onze 30 jarige ervaring met het behandelen van cliënten heeft ons geleerd dat voor het kunnen ontdekken van je eigen gevoel(ens), het warme water een veilige en duidelijke ambiance is. De gevoelsontwikkeling kan op een hele vrije en spontane manier in gang worden gezet. Lees hieronder een ervaring:

In water voel ik dat ik mij vrij kan bewegen, zonder ballast. Vanuit deze warme omhulling en de begeleiding van Truus ervaar ik dat ik bij intieme stukken van mijzelf kan komen zonder het contact met de ander te verliezen. Ontroerende ervaringen en voelbaar in mijn lichaam waardoor er wezenlijk bij mij iets is veranderd. Na een aantal sessies van haptonomie in water voel ik mij “steviger”. Ik ervaar bij mijzelf meer vertrouwen en durf weer meer vanuit mijn gevoel het contact met de ander aan te gaan.”
Angelique

Voor meer ervaringen en testimonials van cliënten en therapeuten, klik hier.

Opbouw cursus voor haptotherapeuten

De cursus bestaat uit zes modules, waarvan module één en twee een kennismaking en een verdieping van de haptonomische fenomenen in water inhouden. Module drie tot en met zes belichten de therapeutische mogelijkheden van haptotherapie in water, met volwassenen en (jonge) kinderen. Deze vier modules kennen een logische opbouw. De zes modules samen bestaan uit 15 lesdagen en hebben een totale VVH accreditatie van 135 punten. Het is mogelijk om de modules gefaseerd te volgen.

De cursus kent naast een praktisch deel een theoretisch deel. Dit wordt interactief gegeven. Om optimale veiligheid te garanderen worden de groepen klein gehouden (maximaal 10 personen). Er is een vaste bezetting van minimaal 2 docenten om de persoonlijke begeleiding te garanderen. Er worden belevingsverslagen gevraagd,  waarop de cursist feedback krijgt. Aan het eind van de cursus wordt een samenvatting gemaakt, waarbij persoonlijke beleving en haptonomische terminologie en theorie geïntegreerd worden.

Cursusprogramma

Module 1 – Jij en het Water
Een haptonomische kennismaking met water

Module 1 is een kennismaking met het medium water. Tijdens de drie dagen van de module ontmoeten we verschillende kwaliteiten van het water. Haptonomische fenomenen als vitaliteit, circumsensus en toevertrouwen, komen we in het water tegen. Het opent een ontdekkingstocht naar jouw affectieve vermogens.

Module 1 geeft je inzicht in jouw veiligheid in water en van daaruit ook op het droge. De sensorische ervaring van de omhulling van het water is daarin behulpzaam. De gevoelde lichamelijkheid, nergens zo goed te voelen als in het warme water, wordt leidend in hoe je dichtbij jezelf kunt zijn. Dat geeft basis aan het mogen en kunnen maken van je eigen beweging. Water wakkert óok onze overlevingsreflexen aan. In module 1 ga je deze aspecten van water ervaren en ontdek je hoe integratie hiervan belangrijk is om je volle vitaliteit te beleven.

Na het volgen van module 1:

 • Heb je zicht op hoe jij je veiligheid in en onder water kan realiseren. En welke impact dit op jouw gevoelsontwikkeling heeft. 
 • Heb je je vermogen tot circumsensus (=de gewaarwording van de wereld om ons heen) uitgebreid. En kun je dit in je affectieve benadering van de ander, ook op het droge, inzetten.
 • Worden haptonomische begrippen als gevoelde lichamelijkheid, hapsis, circumsensus ervaren en doorvoeld.
 • Krijg je meer gevoel voor je levensadem.

Module 1 heeft drie lesdagen en een VVH accreditatie van 27 punten.

Data:  26-10-2024, 7-12-2024 en 25-01-2025  
Kosten: € 730,00  (bij minimaal 8 personen, bij minder aanmeldingen wordt dit aangepast)
Informatie en aanmelden: info@sthwater.nl

 

Module 2 – Jij en de Ander in Water
Een verdieping van je relatie met water

Module 2 bouwt voort op de opgedane ervaring in module 1. Tijdens de drie dagen van module 2 verdiepen we ons vooral praktisch en ook theoretisch in de affectieve ontmoeting met de ander(en) in het water. Alle verbíndende kwaliteiten en mogelijkheden van water in de ontmoeting én de ontmoetingsbereidheid tot samenzijn komen aan bod.

Module 2 geeft je ervaringen in het beleven van nabijheid, affectieve ontmoetingen, begrenzing van jezelf en de ander (daarbij in verbinding blijvend met beiden). De ontmoetingsbereidheid ingebed in de gevoelde lichamelijkheid wordt daarbij onderzocht en geactiveerd. Ervaringen die zeker ook op ‘het droge’ toepasbaar zijn.
Tijdens deze module worden haptonomische begrippen uit de theorie van Veldman, die voor de ontmoeting belangrijk zijn, zoals ontmoetingslichamelijkheid, verhelderd en erváren.

Na het volgen van module 2:

 • Heb je (meer) inzicht in je eigen ontmoetingsbereidheid.
 • Heb je een verdiept bewustzijn van de ander via je lichamelijkheid.
 • Heb je (meer) zicht op je vermogen jouw ontmoetingslichamelijkheid met daaraan verbonden jouw ontmoetingsbereidheid.

Module 2 heeft 3 lesdagen en een VVH-accreditatie van 27 punten.

Data: 22-02-2025, 22-03-2025 en 19-04-2025  
Kosten: € 730,00 (bij minimaal 8 personen, bij minder aanmeldingen wordt dit aangepast)

Module 1 en 2 zijn verplicht als basis voor verdere modules en opleidingen en zijn alleen in die volgorde te volgen.

 

Module 3 – Hechten/Onthechten
Kennismaking met de haptotherapeutische toepassingen in water

Module 3 gaat dieper in op aspecten van onze gevoelsontwikkeling die we hebben ervaren in de voorgaande modules. We volgen de haptonomische ‘lijn’ van de gevoelsontwikkeling. In deze module hebben we aandacht voor hechten en onthechten.

Module 3 laat je ervaren wat jouw hechtingwijze is. Je maakt daarnaast (opnieuw) kennis met de haptonomische wijze van onthechten. In het water kunnen we zo mooi laten voelen wat de verschillen zijn. Het geeft je ruime gelegenheid te onderzoeken en ontdekken wat jouw (hechtings) beweging mag en kan zijn. De rol van het water in het haptonomisch werken in water wordt nader belicht.
Haptonomische begrippen als; lichaam object en subject , onbegrensd-begrensd-ontgrensd worden besproken en (onderzoekend) ervaren.

Na het volgen van module 3:

 • Heb je doorvoeld(er) inzicht in jouw wijze van hechten en onthechten.
 • Heb je ervaring opgedaan in de verschillende bestaanswijzen; onbegrensde, begrensde en ontgrensde.
 • Heb jij je eigen hechtingsbeweging ontdekt.
 • Heb je ervaring opgedaan in het voelbaar maken van verschillende bestaanswijzen voor een ander.

Module 3 heeft twee lesdagen en een VVH-accreditatie van 18 punten.

Data: 28-09-2024, 2-11-2024   
Kosten: € €493,00 (bij minimaal 8 personen, bij minder aanmeldingen wordt dit aangepast)

 

Module 4 – Autonomie in Verbinding
Een onderzoek naar eigen beweging in contact

Module 4 gaat over alle aspecten van autonomie. Vanuit het belichaamde zelf, in de omgang met de ander(en). Water versterkt ons vermogen tot verbinden bij uitstek. We creëren (veilige!) gelegenheid waarin jij ervaringen opdoet met hoe jij jezelf representeert in een groep.

Module 4 geeft de ruimte tot ontdekken hoe je jouw autonomie kunt waarborgen. Hoe kun jij je eigen beweging maken. Daarbij hoe je het affectieve contact met anderen kan maken dan wel behouden. We onderzoeken theoretisch en praktisch het onderscheid tussen zelfstandigheid en autonomie, tussen je toevertrouwen of jezelf ‘weggeven’, tussen aanhankelijk- en afhankelijkheid.

Na het volgen van module 4:

 • Heb je doorvoelde ervaringen met ‘autonomie in verbinding’ opgedaan.
 • Heb je je vermogen tot het maken van je eigen beweging bij en met anderen verdiept.
 • Zijn begrippen als autonomie, verbinding, overlevingszin, vitale beweging en genieten vertrouwder geworden.
 • Kun je aansluiten bij het netwerk van haptotherapeuten die in water werken. Een ondersteunende en inspirerende groep collegae die 2 maal per jaar samenkomen.

Module 4 heeft 2 lesdagen en een VVH-accreditatie van 18 punten.

Data: 01-02-2025 en 01-03-2025
Kosten: worden later bekend gemaakt

 

Module 5 – Verticalisatie
De bevrijding van eigen beweging

Module 5, de ‘verticalisatie’ is het logische vervolg op ‘autonomie in verbinding’ (mod. 4). Na hernieuwde ervaring te hebben opgedaan met de overlevingsreflex en inzicht te hebben gekregen in de autonome beweging, komen we nu bij het onderzoeken van de oprichting. Jouw vermogen tot jezelf representeren in en onder water. We initiëren en de haptonomische ontwikkeling van ‘onbegrensd voelen’ naar de gerichte, vitale, affectieve beweging.

Module 5 laat wederom ervaren hoezeer het water een geschikt medium is voor ons haptotherapeuten. Deze keer voor het onderzoeken van de oprichting. Het water spreekt ‘vitale intentionaliteit’ aan, een begrip dat voor je gaat leven in deze module. Evenals ‘jezelf representeren’ ‘eigenheid voelen’ ‘levensadem’. De ervaring die je opdoet in het water neem je mee in wereld ‘op het droge’.

 Na het volgen van module 5:

 • Heb je ervaren wat en hoe jouw vitale beweging is in en onder water en op het droge.
 • Heb je in de haptonomische ontwikkeling (stadia) van affectieve vermogens, doorvoeld en inzicht gekregen in ‘de oprichting’. De basis voor module 6.
 • Ben je vertrouwder met de haptonomische begrippen als: vis vitalis, libido vitalis, vitale intentionaliteit.

Module 5 heeft 2 lesdagen en een VVH-accreditatie van 18 punten.

Data: 12-10-2024, 23-11-2024   
Kosten: € 493,00  (bij minimaal 8 personen, bij minder aanmeldingen wordt dit aangepast)
        
         

Module 6 – Verdieping verticalisatie tot verticaliteit
De kers op de taart… 😉

Module 6 is de verdieping van module 5, de verticalisatie. De vitale intentionaliteit, bekend vanuit module 5, wordt verder verdiept. We laten je kennismaken met welke persoonlijke representatievormen hiermee samenhangen. Je gaat deze op het droge herkennen en (aan)voelen.

Module 6 biedt je de gelegenheid om verticaliteit in al haar gelaagdheden als belichaamde eigenheid te onderzoeken .  Je gaat ervaren hoe jouw oprichting zich als fysieke vrije beweging in en onder water ontvouwd. Bovendien leer je hoe je deze de ander kunt aanreiken. We voltooien hiermee het proces van gevoelsontwikkeling. 

Na het volgen van module 6:

 • Heb je jouw vrije beweging tot oprichting verdiept en herken je in jezelf welke representatievormen hiermee samenhangen.
 • Heb je vaardigheden opgedaan in het aanspreken van de vitale beweging tot oprichting bij de ander.
 • Is de vitale intentionaliteit (meer) doorvoeld en daarmee een kwaliteit die, praktisch en theoretisch, ingezet kan worden in je werk als haptotherapeut en in je persoonlijk leven.

Module 6 heeft 3 lesdagen en een VVH-accreditatie van 27 punten.

Data: 15-02-2025, 29-03-2025 en 03-05-2025  
Kosten: worden later bekend gemaakt 
         

 

Haptotherapie in Water
Vitaliteit | Foto’s door Marlijn van Dalen

 

Cursus voor haptonomisch zwangerschapsbegeleiders

‘Water, waar het allemaal begint’

Onze cursus is een specifiek aanbod voor haptonomisch zwangerschapsbegeleiders die verdíeping geeft.

Het water spreekt de tastzin en het voelend vermogen aan, waarmee we als begeleider én als aanstaande ouders als vanzelf nog méer op het voelend niveau van het (verwachte) kind kunnen aansluiten.

* In het warme water wordt geoefend en toegelicht (theorie) hoe basispresentie en gevoelde lichamelijkheid en daarmee basisveiligheid voor de begeleider zelf bereikbaar is. Dit werkt door op het ‘droge’ en is voelbaar voor ouders en kind.
* aandacht voor het vergroten van de vaardigheid om de aanstaande ouder in zijn of haar basis te brengen.

De ervaring van ‘de omhulling van het water’ heeft toegevoegde waarde in de benadering van ouder en kind op het droge. We worden ons er bewust van dat het kindje in de schoot zich in die omhulling van water bevindt, naast de omhulling van de ouders.
…en nog meer:)

De cursus bestaat uit drie dagen van 1,5 uur theorie en 1,5 uur praktijk in het water. Interactief worden de persoonlijke ervaringen gedeeld die vervolgens worden gekoppeld aan theoretische begrippen. Tevens worden er belevingsverslagen gevraagd. Deze cursus kan een voorbereiding zijn op de HOK – haptonomische ouder-kind begeleiding in water.

Data: nog niet bekend voor 2024   Kosten: nog niet bekend

Cursus voor haptonomisch zwangerschapsbegeleiders
… waar het allemaal begint | Foto’s door Marlijn van Dalen

 

 Workshops (in overleg)

In overleg geeft STH Water ook workshops. Dit kan naar een door de groep ingebracht thema of wij nemen de groep mee op een haptonomische verkenning in water. 

Prijs op aanvraag.

Data in 2024:
15 juni Rheden (zit vol)
10 september Zandvoort

Introductie haptotherapie in water; een proeverij van haptische fenomenen die in het water helder te ontdekken en ervaren zijn.
Kosten €120 p.p.
Meer informatie en aanmelden via: info@sthwater.nl.