Haptotherapie in Water: de basis van ons gevoelsleven

Haptotherapie in Water

In de omhulling van (warm) water ervaren we hoezeer water ons voelen aanspreekt. Onze tast wordt ingeschakeld, maar ook onze andere zintuigen. Voelen in water brengt ons dichter bij onszelf en bij wezenlijke waarden als stilte, geborgenheid en nabijheid. Water, als natuurlijke ‘verlenging’ van onze tast, vormt bovendien een gemakkelijke verbinding naar de ander.

Water opent en maakt zichtbaar: water is transparant. De mogelijkheid bestaat om het innerlijk voelen in beweging te brengen. Daarnaast is in water de gemoedstoestand duidelijker waar te nemen dan op ‘het droge’, water vergroot als het ware uit.

De Haptotherapie in Water is ontwikkeld vanuit de waarneming dat de mens in water zijn gemoedstoestand laat zien. Angstig, gereserveerd of juist blij en vitaal. De affectieve benadering in water helpt mensen om binnen de nabijheid van de ander zichzelf te (her)vinden. Overlevingsreacties, hechtingsreacties, oprichtreacties, bevestiging en vitaliteit zijn pijlers onder de Haptotherapie in Water.

Over STH Water

Haptotherapie in Water

STH Water is een postacademisch scholingscentrum voor haptotherapeuten en therapeuten die op haptonomische basis werken. Wij verzorgen cursussen en workshops Haptotherapie in Water. Van kennismaken en eigen beleving tot therapeutisch werken in het medium water met volwassenen en (jonge) kinderen.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft Kiek Zeijdner, één van de haptotherapeuten van het eerste uur, het Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie (STH) opgericht. Hij zag de mogelijkheden van een haptonomische begeleiding in water en stond zo aan de wieg van het STH Water.

Truus Scharstuhl ontwikkelde de Haptotherapie in Water en bouwde voort op het gedachtegoed van Kiek Zeijdner. Zij deed dit in nauwe samenwerking met Moniek van Slagmaat. Vanaf 2022 doet zij dit met het STHteam (zie docenten).

Samen hebben zij de ambitie om de haptonomische begrippen zoals Frans Veldman sr. die introduceerde binnen de beleving van de cursisten te brengen. Dat betekent dat aansluitend aan de eigen beleving en taal van cursisten de haptonomische terminologie actief gebruikt wordt. 

Foto’s door Marlijn van Dalen