Privacy

Het STH Water neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het STH Water verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je je aanmeldt voor een cursus of opleiding.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Opleidingsniveau
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
– bijvoorbeeld in – correspondentie en telefonisch 

Waarvoor gebruikt het STH Water deze gegevens?
– Het bevestigen van plaatsing voor een cursus, opleiding of andere activiteit
– Het afhandelen van je betaling
– Verzenden van een mailing t.a.v te volgen cursus/opleiding/andere activiteit
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is
– Je te informeren per mail over ons nieuwe programma
– Om studiemateriaal toe te zenden
– Om een certificaat te kunnen maken

Delen met anderen
Het STH Water deelt jouw gegevens niet met derden, tenzij jouw toestemming daarvoor gegeven is.

Nieuwsbrief
Voor de nieuwsbrief maken we gebruik van Mailchimp. De naam en het emailadres, die je invult als je de nieuwsbrief wilt ontvangen, staat op de servers van Mailchimp. In elke nieuwsbrief is een mogelijkheid opgenomen om je uit te schrijven, als je hem niet meer wilt ontvangen.

Cookies & Website beveiliging
De website sthwater.nl maakt gebruik van cookies om uw voorkeuren te onthouden. U kunt uw cookievoorkeuren aanpassen in uw browser.

De website van STH Water heeft een SSL certificaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het STH Water en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bewaartermijn
cursus/opleiding                       7 jaar
dossiers studenten                   5 jaar
workshops                                2 jaar
financiële administratie         10 jaar
mailadressen                           opzegbaar