Testimonials

Lees hier over de ervaringen met STH Water en Haptotherapie in Water van onze collega haptotherapeuten en cliënten.

Marjan van der Vaart Smit:
“Van alle opleidingen die ik heb genoten, is dit de mooiste. Ik kan het iedere haptotherapeut aanraden (liever nog: ieder mens). Haptonomie pur sang.” 

Tonny van Banning:
“In het warme water kan ik meer contact maken met de affectieve verbinding met mijzelf en van daaruit ook de wederkerigheid met de ander. Het water helpt heel duidelijk omdat het mij een veilige omhulling geeft om gevoelens te ervaren die heel kwetsbaar zijn. Die ervaring heeft me diep geraakt, ik besef dat dat hetgeen is waar ik altijd zo naar verlangt heb, maar op het droge niet zo diepgaand en duidelijk kon ervaren.”

Angelique:
In water voel ik dat ik mij vrij kan bewegen, zonder ballast. Vanuit deze warme omhulling en de begeleiding van Truus ervaar ik dat ik bij intieme stukken van mijzelf kan komen zonder het contact met de ander te verliezen. Ontroerende ervaringen en voelbaar in mijn lichaam waardoor er wezenlijk bij mij iets is veranderd. Na een aantal sessies van haptonomie in water voel ik mij “steviger”. Ik ervaar bij mijzelf meer vertrouwen en durf weer meer vanuit mijn gevoel het contact met de ander aan te gaan.”

Eleonore ten Thij:
‘Water maakt me blij, laat me levendigheid voelen. Dus ik zag mijn kans schoon toen ik van het STH hoorde, en werd onmiddellijk enthousiast. Ik ben er van alles tegengekomen van mezelf. Overlevingsreacties, vergeten trauma, onvermogen, maar ook vitaliteit, plezier, mijn potentie, en vooral veel verbinding. Dankzij het water, de groep, en de begeleiding van Truus en Moniek. 

De cursussen hebben naar mijn mening bijgedragen aan de ontwikkeling van mijn gevoelsvermogens; veiligheid ervaren, meer in mijn basis komen, mijn eigen beweging voelen in de verbinding met anderen, anderen beter voelen, groepsbeweging voelen. Die ervaringen, die ontwikkeling en deels ook de focus of thema’s van de oefeningen heb ik meegenomen in mijn ontwikkeling als haptotherapeute. Nu ik zelf begin om met cliënten in het water te gaan werken, valt me op hoe duidelijk het water feedback geeft. Cliënten komen eigenlijk al bijna direct hun thema tegen, en zetten daar dan een stapje in. Misschien omdat het water intimiteit laat beleven, en je zo iets beter in je eigen proces kunt blijven, van jezelf voelen en ontdekken?’

Hetty van Dalen-Wilkens
In het water voel je het direct!

In het water wordt het al of niet present zijn van jezelf en de ander direct voelbaar.
Het is één van de mooie kwaliteiten van water om letterlijk en figuurlijk dat wat er (aan gevoel, gevoelens, emoties, presentie, aan- dan wel afwezig zijn) is uit te vergroten.

Door alle waterervaring(en) ben ik nog veel subtieler geworden in mijn nadering, contactname en verbinding met de ander, zowel in het water maar zeker ook op het droge. De reflectie van het water helpt om heel precies af te stemmen op jezelf en de ander. 

Mede door de direct voelbare uitvergroting van het water ben ik nog meer op mijn intuïtie, fijnzinnigheid, ingevingen en (zintuiglijk)voelen gaan vertrouwen. Op een natuurlijke, organische en zorgvuldige manier ondersteund door Truus en Moniek.

In de haptonomische sessies die ik samen met cliënten in het water heb gehad, heb ik ontdekt dat ogenschijnlijk heel kleine stapjes in de ontdekking en ontwikkeling van hun voelende mogelijkheden al grote effecten kunnen hebben in hun dagelijks leven. Zo ook hier weer de uitvergroting !

Willem Hagg:
“De waarde van haptotherapie in water:

Haptotherapie omvat een gidsende begeleiding en therapie die aangrijpt op het bewustzijn van mensen over hun eigen ontwikkelingsfase in hun proces van zichzelf verstaan, zichzelf ervaren, zichzelf waarderen en accepteren. De mens heeft zowel mogelijkheden en talenten in aanleg meegekregen als ervaringen opgedaan die bepalende positieve of negatieve patronen aangaande leven en overleven bewerken. De eerste 1000 dagen na de conceptie zijn de belangrijkste in het opdoen van deze ervaringen. De periode in de baarmoeder kan een liefdevol omhullende zijn maar ook een koude en ontkennende. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van vertrouwen en veiligheid in het prille leven.

Met haptotherapie kan worden aangesloten bij gestagneerde ontwikkeling die middels affectieve bevestiging tot verdere ontplooiing kan worden geactiveerd.

Haptotherapie in water geeft de mogelijkheid om de prenatale periode uitvergroot terug te brengen. 

In mijn eigen ervaringen heb ik de patronen die ontwikkeld waren over gebrek aan vertrouwen mogen beleven en herkennen en in de beveiligende en omhullende begeleiding leren te overstijgen. In het affectieve therapeutische contact was de reserve niet nodig en niet adequaat. Ook niet behorend bij mijn eigenheid maar een rest van vroeger gedrag.

In de interacties tijdens het volgen van modules van het STH kwam ik mezelf tegen in onvermoede overlevingspatronen die in het water ontdekt konden worden door de deskundige en toegewijde inzet van Truus en Moniek. Vervolgens werd het klimaat geschapen waarin ik tot ontplooiing van onderdrukte mogelijkheden en representatievermogens kon komen.

De modules worden aangeboden met theoretische uitwisseling en explicatie die dicht aansluit bij de begrippen en inhoud van de haptonomie als wetenschap van de affectiviteit maar wel in taal die door cursisten verstaan kan worden”.

Sasja Geurtse:

“Mijn ervaringen met haptotherapie in water:

Als cursist:

De thema’s en de opbouw van de modules in de scholingen van het STH zijn heerlijk opeenvolgend !

In module 1 : “ik en het water, kennismaking” is de aandacht vooral op de ontmoeting die ik met mijzelf en het water heb. Wat laat het water mij voelen en ervaren en hoe herken ik dit in mijn relatie met water en gericht op mijn eigenheid in patronen, ontmoetingen en uitdagingen. Kan ik me laten dragen door het water ? Hoe verbind ik mezelf met het water, kan ik mijn ruimte door het water uitbreiden ? Hoe spreekt het water mijn vitaliteit aan ? Ik ben mezelf in deze module op een hele mooie manier tegengekomen, door het water dat tijd en ruimte biedt, geen oordeel heeft. Kleine bewegingen worden door mij diep gevoeld, een licht verschil in intentie is direct voelbaar in het water.

In Module 2 : “Jij en de ander” is er vooral aandacht voor de ontmoeting vanuit mijzelf met de ander(en) in het water. Ook hierin spiegelt het water of ik de ontmoeting vanuit verbinding met mezelf, eigenheid en mijn gevoelde innerlijke beweging maak. Het water biedt hierin een mooie bedding om te onderzoeken, ik kan steeds weer even terug naar de verbinding met het water en onze gezamenlijke verbinding in water.

In module 3 : “Hechten en onthechten” is het water voor mij ondersteunend in het nog wat dieper onderzoeken waar mijn 1ebeweging ontstaat, stilvalt en hoe ik mede het water kan aanspreken en het water mij aanspreekt om weer tot openen en in mijn eigen beweging te komen. Hierin zijn steeds de werkvormen in een heel passende opbouw helpend om in mijn eigen toevertrouwen te verdiepen en mijn grens te voelen daarmee in verbinding te blijven.

Module 4 is in aantocht. Mijn hele wezen verlangt naar verder ontdekken in water, met 2 deskundige therapeuten en de waarde van een kleine, open groep, waarin ieder in eigenheid in en aan het water therapeutisch verdiept.

In de uitleg en het gesprek over de thema’s wordt ook steeds de verbinding met de haptotherapeutische fenomenen en de literatuur die erover is geschreven gemaakt. Deze heb ik als heel treffend en waardevol ervaren. Verder in gesprek werden de onderwerpen verbonden met ieders eigenheid en levensverhaal. In het water werd voor ieder de gevoelde ervaring toegevoegd. De setting, het water en de ervaringen hebben voor mij een verdieping in het voelen van mijn eigen ruimte, vrijheid, basis en grenzen gegeven. Tijdens de volgende bijeenkomst keken we als groep naar de gemaakte beelden van de waterervaringen. Samen met het schrijven van een persoonlijk verslag draagt dit bij aan navoelen, woorden geven en verinnerlijken. Hierin zit een heel fijne gelaagdheid. 

De setting ( een warme, veilige, fijne locatie), de grootte van de groep en de beide zeer ervaren, warme docenten maken de scholing tot een enorm lerende, rijpende ervaring. Hierin heb ik nog weer een laag dieper in mezelf gevoeld, in het samenzijn met de groep in het water. Als mens en therapeut heb ik dit direct kunnen inzetten in mijn leven en de therapieën ( niet alleen de therapieën in het water).  

Als therapeut

De waterervaringen en de uitgediepte thema’s hebben direct betekenis voor mij als therapeut gehad. Als therapeut voel ik me meer gevuld en steviger in mijn contact met mezelf en mijn cliënten. Ik ervaar dat ik meer voelend in verbinding met mijzelf en de cliënt kan blijven als het in de therapie over grenzen, lijden of kwetsbaar zijn gaat. Ik voel ook dat ik beter in mijn eigen basis en oprichting/vitaliteit kan blijven en me ervan bewust ben, wanneer mijn grens geraakt wordt.

In de cliënten die ik in het water behandel ben ik me meer bewust van de opbouw die ik kan aanbrengen in de therapie. Dit deed ik veelal intuïtief, nu overzie ik meer het geheel en daarin het thema wat voor de cliënt van betekenis is. Hierin hebben de waterdagen me geholpen in het volgen van mijn eigen beweging, voelen van mijn vrijheid en stevigheid en kwetsbaarheid.”

Anoniem (cliënt)

“Het warme, dragende en spiegelende water helpt mij om te openen in mijn gemoed en in mijn vroegkinderlijke ervaringen en patronen. Hierin ervaar ik het water als steunend en zonder oordeel. Het water heeft tijd, wacht èn spreekt mijn vitaliteit aan. Ik merk dat ik meer kan verzachten en onderzoeken wat er in mijn leven speelt. Het water is hierin samen met de zeer ervaren water-haptotherapeuten Moniek of Truus zo uitnodigend dat ik steeds dieper in mijn voelende beweging kan komen. Samen met de therapeut en het water word ik uitgenodigd deze te volgen, dicht bij de ervaring te blijven, mijn eigen woorden te zoeken. Deze gevoelde ervaringen en inzichten geven mij inspiratie, zin en moed om in mijn leven van alledag keuzes vanuit nog meer eigenheid te kunnen maken. “