Postnatal parent-child guidance in water

STH Water

Blij zijn we met de Engelse vertaling van Haptonomische ouder- kind begeleiding in water. Een (ingekort) hoofdstuk uit Nieuw Leven! onder redactie van Roos Ferdinandus en Els Plooij. (van der Veer media, Blaricum, 2010)

Het IJJH publiceerde het per 7 mei 2020. Hierin staat beschreven wat aan de basis van de haptotherapie in water ligt. Lees het artikel hier: